Bakgrund

Göteborgs Uppfinnareförening- GUF med drygt 300 medlemmar har en 35-årig historik och har vana och erfarenhet av att lotsa uppfinnare framåt i innovationsprocessen. GUF ingår i ett nätverk av aktörer under varumärket YESBOX, https://www.yesboxgoteborg.se/. Samtliga aktörerhar stor erfarenhet av att ge råd och stöd kring entreprenörskap, ideutveckling och innovation. Allt med fokus på ökad sysselsättning och tillväxt i regionen.

Göteborgs Uppfinnareförening har medlemmar främst från Göteborgsområdet men även ett stort antal medlemmar spridda i hela landet. För att hålla samman denna verksamhet ger vi medlemmarna möjligheter att delta live i föreläsningar och seminarier genom digital uppkoppling. Uppfinnare med stor erfarenhet av innovationsutveckling inom företag (stora som små) utgör ett stort antal i föreningen precis som det även finns helt nya uppfinnare som söker sig till föreningen pga dess stora kompetens och erfarenhet. GUF är landets största lokala uppfinnareförening med ca 25 % kvinnor och lika många med utländsk bakgrund. Genom våra uppfinnare med utländsk bakgrund har vi också stor språkkompetens. GUF jobbar strategiskt för att attrahera kreativa ungdomar till verksamheten och har därmed skapat ett nära samarbeta med Thoren Innovation School som är en gymnasieskola med tekniskt program. GUF är också aktiva för flera ungdomar som driver UF företag som baserar sitt företagande på innovativa idéer. GUFs verksamhet har fokus på innovationsutveckling och därmed samhällsnytta. www.guf.se