Kurser som ges inom ramen för UppfinnarLotsen

De flesta kurserna är obligatoriska. Du som bor på stort avstånd från Göteborg kan delta genom att vi spelar in alla kurser och sänder live till sluten grupp på social medier. Om du bor närmre än 10 mil ser vi helst att du deltar fysiskt för att kunna få ut mest värde av kurserna och även få träffa andra uppfinnare som deltar i detta projekt.

 

  • Marknadskoncept,
   2 workshops HT 2019 och 2 VT 2020, Erik Schipper
  • Personlig utveckling för uppfinnare,
   1 workshop HT 2019 och 1 VT 2020, Eva Swede
  • Affärsstrategi,
   4 workshops HT 2019 och 4 under VT 2020, Drivhuset Mariah Ben Salem Dynehäll
  • Hållbarhet, med utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål,
   CSR Västsverige, Josefin Borg och Domenika Mache
  • Samarbete-avtal-finansiering – juridisk hjälp
   Coompanion, Jan Svensson
  •  Immateriella rättigheter
   Bengt Forshult, Florapatent