Vi visar dig vägen

Om UppfinnarLotsen

Projektet UppfinnarLotsen är nu avslutat. UppfinnarLotsen har under 2 år varit finansierat av Vinnova för att validera tidiga idéer, både tekniskt och affärsmässigt. Projektet som har varit nationellt har vänt sig till fristående uppfinnare som inte driver sin idé/uppfinning i eget företag.

Totala antalet sökande till projektet har uppgått till ca 200 personer. Av dessa har UppfinnarLotsen utvärderat 93 idéer. Dessa idéer/projekt, både tjänster och varor, har gått vidare för bl.a. nyhetsgranskning, ritningsunderlag, prototyper, rådgivning kring materialval, IP frågor, avtalshjälp och mycket annat praktiskt stöd i innovationsprocessen. Samtliga idéägare har deltagit i våra utbildningar.

 I enkät till idéägarna har 90 % svarat att de fått relevant rådgivning/hjälp, och 85 % säger att deras idé har utvecklats. Nya innovationssamarbeten har kommit till stånd hos 24 % av idéägarna. 17 % av idéägarna har väsentligt förbättrat sina produkter och även sina affärsmodeller. Antalet idéägare har varit nästan helt jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Praktiskt stöd från erfarna innovatörer/entreprenörer och ökad kunskap genom utbildning via våra samarbetspartners har bidragit till att många idéer har utvecklats positivt och några har också redan kommersialiserat sina uppfinningar.

Många har frågat när nästa sökomgång startar och tyvärr måste vi svara att det besked vi fått från Vinnova innebär att det inte kommer att satsas mer på denna form av stöd.

Vi önskar alla uppfinnare lycka till i sitt fortsatta utvecklingsarbete. Ta gärna kontakt med Almi i den region där ni bor, här kan finnas vissa möjligheter till bidrag och lån. Glöm inte heller att det finns uppfinnareföreningar på flera ställen i landet. Göteborgs uppfinnareförening, som har drivit detta projekt når ni på info@guf.se och mer att läsa finns även här www.guf.se.

Med hälsningar från projektledningen

Solgun Drevik, Lena Nyström och Bengt Forshult

Senaste nytt

UppfinnarLotsen Går mot sitt slut.

UppfinnarLotsen går nu mot sitt slut. Projekttiden löper ut i mars 2020 och till dess hoppas vi att många idéer/uppfinningar ska ha fått så mycket nytta av denna satsning att de kan ta sig vidare på andra sätt. Vi tar därför inte in fler ansökningar. De som har kommit...

läs mer

UppfinnarLotsen på Nürnbergmässan iENA 2019

En mässa med fokus på idéer, uppfinningar och nya produkter, där Eva-Lisa Andersson representerade Göteborgs uppfinnareförening med en presentation av UppfinnarLotsen och dess upplägg. Efteråt en paneldiskussion med frågor om hur stöd till fristående uppfinnare bäst...

läs mer

UppfinnarLotsen hjälper dig att ro i land din idé!

H ar du en idé som kan bli till en uppfinning som du vill utveckla nu? Känner du att du behöver hjälp med att komma vidare? Göteborgs Uppfinnareförening (GUF) erbjuder hjälp genom mentorer, nätverk, utbildningar och många års samlad erfarenhet av att få en idé till produkt eller tjänst och marknad. Genom finansiering från Vinnova ger vi i projektet UppfinnarLotsen stöd genom praktisk hjälp, utbildning, handledning och nätverk för att du snabbare ska kunna realisera din uppfinning. Detta gör vi tillsammans med Drivhuset, Coompanion och CSR Västsverige. Om man blir antagen till programmet UppfinnarLotsen, finns finansiering upp till 50 000 kr/projekt.

Ansök till UppfinnarLotsen

Exempel på uppfinningar – nu innovationer som har fått stöd från UppfinnarLotsen

Uppfinnarnas egna omdömen om sitt deltagande i UppfinnarLotsen!

-Att man fått proffsig hjälp och ”spark i baken”
-Att få all hjälp att komma vidare med min idé.
-Ekonomiska hjälpen kombinerat med hjälp och motivation av andra deltagare och workshops.
-Sociala kontakten som lett till vidare samarbeten.
-Hjälp med att driva processen framåt.
-Möjlighet till stöd och kunskap.
-Se möjligheter att utveckla ide’n tillsammans med andra.
-Att det satsades på mig och min produktide’.
-Att ha en Lots som jag kunde vända mig till och få rådgivning och stöd.
-Kunskap om hur man presenterar ide’n för potentiella kunder

Projektägare:

Med finansiering från:

Samarbetspartners:

Kontakta Oss

Här kan du kontakta oss.

5 + 8 =

UppfinnarLotsen

Göteborgs Uppfinnareförening

adress: Gamlestadsvägen 2
postadress: 415 02 Göteborg
e-post: lots@guf.se