Bolley

Bolley – en del av UppfinnarLotsen 2018/2019. Från Leva och Fungera Mässan i Göteborg då Bolley lanserades: Läs mer om Bolley här! I samarbete med Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan Halmstad, har Swing Ping Pong legat till grund för ett forskningsarbete kring...