Projektet UppfinnarLotsen har avslutas

Projektet UppfinnarLotsen har nu avslutats. Under 1 år har vi hanterat ett 100-tal projektansökningar och flera finns kvar i pipeline. Vid avslutet har deltagarna fått besvara ett antal frågor i en enkät. En av frågorna gäller om idén har utvecklats, där svarar 85 %...

Läget just nu.

Nu har vårt projekt UppfinnarLotsen pågått i drygt 4 månader och vi passar på att ge lite uppdatering. Så här långt har 45 uppfinnare kommit in i projektet med sina idéer. Det innebär att alla har fått en personlig Lots och har påbörjat sitt utvecklingsarbete. Vi har...