UppfinnarLotsen tar nu löpande in ansökningar.

Du som bär på en idé, som förhoppningsvis ska leda fram till en produkt, tjänst eller social innovation, sök NU. Använd vårt ansökningsformulär som du hittar här!  I slutet av augusti startar våra kurser och en del av dessa är obligatoriska, därför är det viktigt att...

UppfinnarLotsen får förlängd projekttid!

Idag är Göteborgs uppfinnareförening extra glada för att uppfinnarna i Sverige får fortsatt nya möjligheter till att få sina tidiga idéer verifierade och dessutom stöd för att utveckla dessa både tekniskt och affärsmässigt. Vinnova har gett UppfinnarLotsen förlängd...

Vetandets värld Radio P1 den 10 maj -2019

Här hittar ni inspelningarna från P1:s Vetandets värd den 10:e Maj. Ladda ned det långa inslaget här!   (19 min, 30 sek, storlek ca 18mb) eller  Lyssna direkt! (länk inslaget på SR:s hemsida) Ladda ned det kortare inslaget här!   (5 min, storlek: ca 7mb) eller  Lyssna...

Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen

Projektledarna Solgun Drevik, Bengt Forshult och Lena Nyström Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen genomfördes den 8 maj hos Göteborgs Uppfinnareförening. Ett 65-tal personer från när och fjärran kom för att lyssna. Det fanns ett stort intresse för att få veta...

Projektet UppfinnarLotsen har avslutas

Projektet UppfinnarLotsen har nu avslutats. Under 1 år har vi hanterat ett 100-tal projektansökningar och flera finns kvar i pipeline. Vid avslutet har deltagarna fått besvara ett antal frågor i en enkät. En av frågorna gäller om idén har utvecklats, där svarar 85 %...

Läget just nu.

Nu har vårt projekt UppfinnarLotsen pågått i drygt 4 månader och vi passar på att ge lite uppdatering. Så här långt har 45 uppfinnare kommit in i projektet med sina idéer. Det innebär att alla har fått en personlig Lots och har påbörjat sitt utvecklingsarbete. Vi har...