Vetandets värld Radio P1 den 10 maj -2019

Här hittar ni inspelningarna från P1:s Vetandets värd den 10:e Maj. Ladda ned det långa inslaget här!   (19 min, 30 sek, storlek ca 18mb) eller  Lyssna direkt! (länk inslaget på SR:s hemsida) Ladda ned det kortare inslaget här!   (5 min, storlek: ca 7mb) eller  Lyssna...

Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen

Projektledarna Solgun Drevik, Bengt Forshult och Lena Nyström Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen genomfördes den 8 maj hos Göteborgs Uppfinnareförening. Ett 65-tal personer från när och fjärran kom för att lyssna. Det fanns ett stort intresse för att få veta...

Projektet UppfinnarLotsen har avslutas

Projektet UppfinnarLotsen har nu avslutats. Under 1 år har vi hanterat ett 100-tal projektansökningar och flera finns kvar i pipeline. Vid avslutet har deltagarna fått besvara ett antal frågor i en enkät. En av frågorna gäller om idén har utvecklats, där svarar 85 %...

Läget just nu.

Nu har vårt projekt UppfinnarLotsen pågått i drygt 4 månader och vi passar på att ge lite uppdatering. Så här långt har 45 uppfinnare kommit in i projektet med sina idéer. Det innebär att alla har fått en personlig Lots och har påbörjat sitt utvecklingsarbete. Vi har...