Projektledarna Solgun Drevik, Bengt Forshult och Lena Nyström

Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen genomfördes den 8 maj hos Göteborgs Uppfinnareförening. Ett 65-tal personer från när och fjärran kom för att lyssna. Det fanns ett stort intresse för att få veta mer om vad som nu händer och vi i projektledningen jobbar för fullt för att också snart kunna komma med ett svar på detta.