Projektet UppfinnarLotsen har avslutas

Projektet UppfinnarLotsen har nu avslutats. Under 1 år har vi hanterat ett 100-tal projektansökningar och flera finns kvar i pipeline. Vid avslutet har deltagarna fått besvara ett antal frågor i en enkät. En av frågorna gäller om idén har utvecklats, där svarar 85 %...