mar 26, 2019 | Nyhet

Projektet UppfinnarLotsen har nu avslutats. Under 1 år har vi hanterat ett 100-tal projektansökningar och flera finns kvar i pipeline. Vid avslutet har deltagarna fått besvara ett antal frågor i en enkät. En av frågorna gäller om idén har utvecklats, där svarar 85 % Ja och när det gäller frågan om de har fått relevant rådgivning/hjälp så är svaret Ja från 90 % av deltagarna.

Det allra bästa med UppfinnarLotsen säger deltagarna var ”utbildningar och kontakter, rådgivning, fördjupade kunskaper för att driva min idé framåt, engagemang och vilja att hjälpa mig, möta expertis inom specialområden, tillgång till erfarenhet, hade aldrig kommit så långt annars, djupare förståelse för hur man genomför ett projekt, snabbt lotsad till rätt kompetens och bra mentor”.

Det har varit en jämn fördelning mellan män och kvinnor och åldersmässigt har deltagarna varit allt ifrån yngre än 30 år upp till 75+, här har det också varit mycket jämnt fördelat mellan yngre, medelålders och äldre.

Att det har varit en mycket stor bredd på idéer har varit både intressant och en utmaning. En utmaning beroende på behovet av rådgivare med helt skilda kompetenser. Inför uppstart av UppfinnarLotsen hade vi rekryterat resurser som var beredda att ta uppdrag om behov skulle finnas. Det är bara att konstatera att detta behov fanns vilket har märkts på att vi har använt oss av ett 40 tal resurspersoner med skilda bakgrunder, erfarenheter och kompetenser.

Vi har hanterat både tjänsteidéer och produktidéer allt från appar, handikapphjälpmedel, kemisk processteknik, livsmedel, odlingsmetoder, hushållsprodukter, operationsutrustningar etc.

Med detta projekt har vi skapat möjligheter för många uppfinnare att validera sina tidiga idéer. Dessutom har alla fått ta del av flera kurser som gör att man nu är bättre rustad för kommande innovationsutmaningar.

Vi vill gärna slutligen också bidra med ett uttalande som Jack Ma – näthandelsjätten Alibabas grundare gjort ”det finns inga experter på morgondagen, bara gårdagen”

Det här tycker vi passar in på det vi i UppfinnarLotsen har gjort – att utvärdera tidiga idéer. Hur svårt är det inte att veta vad som kan utvecklas till något riktigt bra. Om man inte låter många små frön gro så ser vi inte heller de som kan växa sig starka.