UppfinnarLotsen får förlängd projekttid!

Idag är Göteborgs uppfinnareförening extra glada för att uppfinnarna i Sverige får fortsatt nya möjligheter till att få sina tidiga idéer verifierade och dessutom stöd för att utveckla dessa både tekniskt och affärsmässigt. Vinnova har gett UppfinnarLotsen förlängd...

Bolley

Bolley – en del av UppfinnarLotsen 2018/2019. Från Leva och Fungera Mässan i Göteborg då Bolley lanserades: Läs mer om Bolley här! I samarbete med Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan Halmstad, har Swing Ping Pong legat till grund för ett forskningsarbete kring...

Vetandets värld Radio P1 den 10 maj -2019

Här hittar ni inspelningarna från P1:s Vetandets värd den 10:e Maj. Ladda ned det långa inslaget här!   (19 min, 30 sek, storlek ca 18mb) eller  Lyssna direkt! (länk inslaget på SR:s hemsida) Ladda ned det kortare inslaget här!   (5 min, storlek: ca 7mb) eller  Lyssna...