Bolley

Bolley – en del av UppfinnarLotsen 2018/2019. Från Leva och Fungera Mässan i Göteborg då Bolley lanserades: Läs mer om Bolley...

Vetandets värld Radio P1 den 10 maj -2019

Här hittar ni inspelningarna från P1:s Vetandets värd den 10:e Maj. Ladda ned det långa inslaget här!   (19 min, 30 sek, storlek ca 18mb) eller  Lyssna direkt! (länk inslaget på SR:s hemsida) Ladda ned det kortare inslaget här!   (5 min, storlek: ca 7mb) eller  Lyssna...

Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen

Projektledarna Solgun Drevik, Bengt Forshult och Lena Nyström Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen genomfördes den 8 maj hos Göteborgs Uppfinnareförening. Ett 65-tal personer från när och fjärran kom för att lyssna. Det fanns ett stort intresse för att få veta...