Bolley – en del av UppfinnarLotsen 2018/2019.
Från Leva och Fungera Mässan i Göteborg då Bolley lanserades:

Läs mer om Bolley här!

I samarbete med Hälsoteknikcentrum i Halland, Högskolan Halmstad, har Swing Ping Pong legat till grund för ett forskningsarbete kring uppfinningens nytta inom barnhabiliteringen.

Mer om denna studie finns att läsa här. (klicka för att ladda ned pdf.)