Bolley – en del av UppfinnarLotsen 2018/2019.
Från Leva och Fungera Mässan i Göteborg då Bolley lanserades:

Läs mer om Bolley här!