Idag är Göteborgs uppfinnareförening extra glada för att uppfinnarna i Sverige får fortsatt nya möjligheter till att få sina tidiga idéer verifierade och dessutom stöd för att utveckla dessa både tekniskt och affärsmässigt.

Vinnova har gett UppfinnarLotsen förlängd projekttid, nu med sluttid mars 2020. Vi startar omgående med att ta in nya anmälningar.