Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen

Projektledarna Solgun Drevik, Bengt Forshult och Lena Nyström Slutredovisning av projektet UppfinnarLotsen genomfördes den 8 maj hos Göteborgs Uppfinnareförening. Ett 65-tal personer från när och fjärran kom för att lyssna. Det fanns ett stort intresse för att få veta...